H/F Klausdalsbros bestyrelse

Navn Telefon Email
Formand Torben Villestoft - Have 31 27115407 torbenv1950@gmail.com
Næstformand Yvette Schou Lundquist - Have 142 40509214 yvette-schou@hotmail.com
Kasserer Allan Lindemark - Have 146 20854724 minkonto@gmail.com
Sekretær Laura Lauritsen - Have 62 61505362 laura.lauritsen000@gmail.com
Michael Nielsson - Have 194 24225875 laanghyll1978@gmail.com
Tim Aronkvist - Have 204 53535903 taronkvist@gmail.com
Kai Andersen - Have 12 31146486 majbrittkaiandersen@gmail.com
Suppleant Anne Marie Rasmussen - Have 218 22257906 am.jr@hotmail.dk