Praktiske informationer


Ønsker man at sælge sin have, skal man først sørge for, at den er lovlig ifølge vedtægter og ordensreglementet. (Spørg evt. bestyrelsen) Dernæst får man ved henvendelse på kontoret udleveret en opsigelses-blanket og en løsøreblanket. Inden haven og hus vurderes (vurderingen bestilles på kontoret) skal der laves en el.attest af en aut. elektriker. Når vurderingen er foretaget kan haven sættes til salg til max. vurderings-beløbet plus evt. løsøre. Haven sættes først intern til salg i 14 dage, hvorefter den bliver sendt ud til ventelisten. Salget bliver overflyttet til sælgers konto 10 bankdage efter handel. Bemærk: En vurdering koster 2.000 kr., som afregnes direkte med udvalget. Løsøreseddelen og el.attest afleveres ved vurderingen. Løsøre må max. være 20% af salgsprisen. Man har 14 dages ankefrist, hvis man ikke er tilfreds med vurderingen.

Observerer man rotter i sin have, skal man straks kontakte Herlev Kommune på tlf. 4452 7060, herefter vil man sandsynligvis få besøg af en skadedyrsbekæmper.
Man kan også anmelde rotter direkte via Herlev Kommunes hjemmeside
Sørg altid for at der ikke ligger byggematerialer, nedfaldsfrugter o.lign. som rotterne kan bygge reder i, kommunen vil også forlange den slags fjernet omgående ved rottebesøg.

Al flytning af pligtarbejde sker ved henvendelse på kontoret - tirsdage ml. 17 og 18
Man kan evt. ringe i åbningstiden på tlf. 44942965. HUSK at flytning skal ske senest en uge inden den planlagte dato.

Har man haft indbrud/forsøg på indbrud i ens have/hus, skal dette meldes til politiet. Dette kan gøres på politiets hjemmeside.
Dernæst prøv at begrænse skaden evt. ved at slå brædder eller plader på de steder, som er ødelagt.
Er skaderne så store, at forsikringen kommer i spil, skal der ringes til foreningens forsikring: Lokalforsikringen - tlf: 55 75 09 99 - kundenr. 309966.
Er der brug for en tømrer kan Tømrermester Rasmus Elniff (som kender foreningen og vores forsikring) evt. bruges: tlf: 26 16 21 35
Skal der bruges glarmester kan Glarmester Due bruges. (Forsikringssager hos ham skal gå gennem formanden).
Meddel venligst haveforeningens bestyrelse, hvis I har været blandt de uheldige, så vi kan følge lidt med.

Alt byggeri skal godkendes af bestyrelsen i henhold til vores kontrakt med Københavns kommune.
Det betyder at der skal laves en tegning/skitse af det påtænkte byggeri, som skal afleveres til bestyrelsen, som så tager stilling.
Byggeriet må IKKE påbegyndes før der foreligger en godkendelse - i værste fald kan man blive nødt til at nedtage evt. ulovligt byggeri.
Tegningerne/skitserne behøver ikke være målfaste, men alle mål på f.eks. ændringer/tilbygninger, samt afstande til skel/andre bygninger skal påføres.
Hvad gør man når man skal sælge sin have
Hvad gør man hvis man ser rotter i haven
Hvad gør man hvis man skal ha' flyttet sit pligtarbejde
Hvad gør man hvis man har haft indbrud
Hvad gør man hvis man skal bygge om eller bygge til

 

Nyheder fra forbundet

Nyhedsbrev - August 2020
OBH Huseftersyn

Diverse dokumenter

Foreningens vedtægter
Foreningens ordensreglement
Lejekontrakt med Københavns Kommune
Tillæg til lejekontrakt med Københavns Kommune

Forsikringsbetingelser fra Lokalforsikring

 

Oversigtskort

Du kan se et oversigtskort over haveforeningen hér

Venteliste / Handel med haver


Ventelisten i H/F Klausdalsbro skal ifølge Københavns Kommune være offentligt tilgængelig.

Du kan se ventelisten for 2021 hér

Al handel med haver i H/F Klausdalsbro varetages af bestyrelsen, og sker på baggrund af venteliste.

Indskrivning på ventelisten kan ske ved henvendelse til foreningen via email, og angivelse af :

Navn
Fuld adresse
Telefonnummer

Der skal samtidig indbetales opskrivnings-gebyr på kr. 200,- på foreningens konto:
Reg. 5341 Konto 0402415 Mrk. "Nyt medlem" + navn

Opskrivningsgebyr dækker indeværende kalenderår